UPDATE 29/04/2020 - Vraag en antwoord: Spaans vastgoed in tijden van COVID-19 29 apr 2020

UPDATE 29/04/2020 - Vraag en antwoord: Spaans vastgoed in tijden van COVID-19

Het is al 4 weken geleden dat Spanje volledig in lock-down is gegaan. We zijn verplicht thuis te blijven en mogen enkel voor essentiële verplaatsingen het huis uit. Eén maal per week naar de dichtstbijzijnde supermarkt of naar de apotheek, de dokter of het ziekenhuis.

Ondanks deze lock-down blijft ons team beschikbaar voor jullie via de gekende kanalen. Omdat vele van jullie met vragen zitten, hebben we hier de meest gestelde vragen en antwoorden gebundeld.

Als uw vraag er niet tussen staat stel ze gerust via mail, telefoon, chat of via het contactformulier.

De laatste updates zijn in oranje gemarkeerd.

Vraag: De notariële akte voor mijn appartement/woning is uitgesteld en de contractueel vastgelegde einddatum voor het verlijden van de akte is hiermee overschreden, wat zijn de gevolgen voor mij.
Antwoord: In alle contracten zijn er clausules opgenomen in geval van overmacht. Deze pandemie is uiteraard een zaak van overmacht, waardoor zowel u als koper als de bouwheer/verkoper beschermd zijn. Het verlijden van de notariële akte zal opnieuw worden ingepland van zodra de Spaanse overheid het licht op groen zet voor het openen van notariaten en advocatenkantoren.


Vraag:
Wat als ik niet aanwezig kan zijn bij het verlijden van de akte omdat het niet is toegestaan naar Spanje te reizen?
Antwoord: Wanneer u niet in de mogelijkheid bent om te reizen door de maatregelen die genomen zijn in Spanje of in het land waar u verblijft omwille van COVID-19 zijn er twee mogelijkheden. U kan uw advocaat/gestor in Spanje een volmacht geven om het verlijden van de akte in uw naam uit te voeren, of u kan samen met de bouwheer/verkoper een nieuwe datum vastleggen. Deze nieuwe datum zal dan ook als bijlage aan uw contract worden toegevoegd.


Vraag:
Momenteel zit ik in het midden van een aankoop en ik moet een aanbetaling uitvoeren in de volgende weken/maanden, wordt deze ook uitgesteld?
Antwoord: Neen, uw betaling wordt niet uitgesteld. Het verkoopcontract blijft nog steeds een bindend contract. Indien u niet in de mogelijkheid bent om deze aanbetaling uit te voeren neemt u best contact op met uw makelaar of advocaat om dit samen met de bouwheer te bespreken.


Vraag:
Mijn appartement/woning zou worden opgeleverd in december, zal dit tijdig klaar zijn?
Antwoord: Verwacht wordt dat deze opleveringen geen uitzonderlijke vertragingen zullen oplopen. Indien dit toch zo zal zijn dan zal de constructeur/makelaar u daar uiteraard van op de hoogte stellen.


Vraag:
Mag er op dit moment in Spanje nog worden gebouwd, of zijn ook alle bouwwerven stil gelegd?
Antwoord: Op 28 maart heeft de Spaanse regering beslist dat alle niet essentiële bedrijven dienden te sluiten. Dus ook de bouwsector was genoodzaakt te stoppen met werken. Vanaf maandag 13 april mag de bouwsector het werk hervatten met het in acht nemen van de nodige maatregelen.


Vraag:
Zullen de prijzen van het vastgoed in Spanje dalen door deze COVID-19-crisis?
Antwoord: Door de genomen maatregelen in de verschillende landen, neemt de investering in vastgoed uiteraard af en niemand kan voorspellen wat zal komen. Dit is zo voor alle vastgoedmarkten over de hele wereld.  Verschillende adviesbureaus geven aan dat de wanneer de situatie normaliseert de vastgoedmarkt zich opnieuw zal heractiveren. De trends in China geven aan dat de sector zich zal herstellen.


Vraag:
We zijn reeds in Spanje geweest en willen toch dat appartement/woning dat we hebben gezien reserveren, is dit mogelijk op dit moment?
Antwoord: Ja, indien u dat wenst kan u een appartement/woning reserveren. Door deze uitzonderlijke situatie zijn er bij de meeste bouwheren/aannemers ook uitzonderlijke clausules die een mogelijke kosteloze annulering mogelijk maken. Uw makelaar kan u hierover meer informatie verschaffen.


Vraag:
Kunnen we naar Spanje reizen in de zomer?
Antwoord: In de pers staat geschreven dat Spanje geen toeristen toelaat tijdens de zomer van 2020. Hiervoor is door de Spaanse regering nog geen beslissing genomen. De Spaanse regering zal zowel de Economische gevolgen als deze voor de volksgezondheid afwegen bij het nemen van deze beslissing. Op dit moment is er dus nog geen enkel besluit genomen door de Spaanse regering ivm het al dan niet reizen naar Spanje. Uiteraard zal de vraag of u kan reizen naar Spanje of het buitenland ook afhangen van de beslissing van uw eigen regering.

UPDATE 29/04/2020 - Gisteren kondigde minister president Sanchez aan dat Spanje in 4 fasen zal terug keren naar het "nieuwe normaal", als alles gaat zoals gehoopt zal elke fase minstens twee weken duren. Het is de bedoeling van de regering dat de geleidelijke afschaffing van de quarantaine eind juni wordt afgerond.
Fase 0, de voorbereidende fase, dat is eigenlijk de fase waarin we ons nu al bevinden. Het ziet er naar uit dat het toestaan van wandelen en individuele sporten vanaf 2 mei wordt voortgezet. Nieuw is dat afhaalrestaurants die op afspraak werken weer geopend mogen worden, met strikte regels.
Fase 1 begint op 11 mei voor bijna alle provincies (de kleine eilanden Formentera, La Gomera, El Hierro en La Graciosa mogen op 4 mei deze fase ingaan als het aantal infecties laag blijft). In deze fase mogen kerken, bepaalde kleine winkels, terrassen, hotels en appartementen opnieuw geopend worden, zij het met strenge regels, waaronder een sterke beperking van het aantal aanwezigen zodat men 2 meter afstand kan houden.
Fase 2, een tussenfase waarin ook restaurants opengaan (tot 1/3 van de capaciteit) voor klanten die aan tafels zitten. De theaters en bioscopen zullen ook heropend kunnen worden, met gereserveerde plaatsen en 30 procent vulling. Concerten voor maximaal 400 personen in de open lucht (zittend) en maximaal 50 personen binnenshuis worden weer toegestaan, ook hier onder strikte voorwaarden om besmetting te voorkomen.
Fase 3 dan zijn we bijna bij het "nieuwe normaal". De mobiliteit zal verder worden uitgebreid. In restaurants mag dan 50 procent van de capaciteit worden gebruikt en ook de regels voor restaurants worden verder versoepeld, maar wel op zo'n manier dat een goede scheiding tussen de klanten wordt gewaarborgd.

Over het openstellen van de grenzen is nog geen uitspraak gedaan. In de volgende dagen bij de uiteenzetting van de details per fase zullen deze zeker ook verduidelijkt worden.


Vraag:
Ik huur momenteel voor lange termijn en mijn contract loopt ten einde in april of mei, kan de eigenaar mij vragen om te vertrekken.
Antwoord: Indien u huurt voor lange termijn is het bij wet niet mogelijk om u te vragen om uw woning te verlaten zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Uiteraard is het raadzaam om contact op te nemen met de verhuurder om duidelijke afspraken te maken voor de periode van de coronamaatregelen.


De antwoorden in deze rubriek zijn van toepassing op het moment van de vraag. We zullen de antwoorden van een update te voorzien wanneer er wijzigingen zijn doorgevoerd door de officiële instanties.