Het is belangrijk dat u zich laat begeleiden door experten ter plaatse

Wij, LIVINatSPAIN, bieden u 100% juridische zekerheid en veiligheid. Wij zijn één van de weinige  gecertificeerde kantoren in Spanje. Wij werken samen met ervaren en gerenommeerde advocaten en notarissen, die gekend zijn met deze specifieke materie. Elk aangeboden vastgoed wordt nauwgezet onder de loep genomen. Onze tevreden klanten, kunnen getuigen van onze extreme nauwkeurigheid tijdens het begeleidingsproces.

Voor de aankoop van een woning in Sanje heeft u een NIE-nummer (identificatienummer voor buitenlanders) nodig, dit is een persoonlijk en een specifieke fiscaal identificatienummer, deze is in Spanje voor iedere transactie nodig is. LIVINatSPAIN kan u helpen bij de anvraag van uw NIE nummer, of bij het openen van een bankrekening die verplicht is.
Een bankrekening is niet verplicht maar wel aan te raden voor de verschillende betalingen, financiële verrichtingen en domiciliering van facturen die gebonden zijn aan de aangekochte woning.

Het kan uiteraard eenvoudiger als u ,de  advocaat een wettelijk mandaat, of volmacht bezorgt door middel van een notariële akte. Deze volmacht of PODER, geeft de advocaat de machtiging tot de wettelijke controles van de volledige transactie. De advocaat doet het volledig onderzoek : Indien nodig gaat hij na of alle vroegere belastingen of schulden op uw eigendom afgelost zijn.
De advocaat kan u ook vertegenwoordigen, en indien u niet aanwezig kan zijn, de akte van aankoop ondertekenen bij de notaris die belast is met de overdracht van de eigendomsbewijzen en de inschrijving hiervan in de officiële registers.

Na het verlijden van de akt , wordt het vastgoed ingeschreven in het kadaster en zal de authentieke akte (Escritura) geregistreerd worden. Hierna ontvangt u uw eigendomsakte.

Na het ondertekenen van de akte, kan de advocaat zorgen voor permanente bankopdrachten zoals verzekeringen, accommodaties, water, elektriciteit en gemeenschappelijke kosten. Hij kan u een fiscale vertegenwoordiging verzekeren waaronder de betaling van de SUMA (belasting op het onroerend goed) en de RENTA (belastingen op de onroerende goederen van niet-residenten).