100% Juridische veiligheid

Het is belangrijk dat u zich laat begeleiden door experten ter plaatse.

Wij, LIVINatSPAIN, bieden  u 100% juridische zekerheid en veiligheid. Wij zijn één van de weinige  gecertificeerde kantoren in Spanje. Wij werken samen met ervaren en gerenommeerde advocaten en notarissen,  die gekend zijn met deze specifieke materie.  Elk aangeboden vastgoed wordt nauwgezet onder de loep genomen. Onze  tevreden klanten,  kunnen getuigen van onze extreme nauwkeurigheid tijdens het begeleidingsproces.

voor de aankoop van een woning in Sanje heeft  u een NIE-nummer (identificatienummer voor buitenlanders) nodig, dit is  een persoonlijk en  een specifieke fiscaal identificatienummer , deze is  in Spanje voor iedere transactie nodig is.  LIVINatSPAIN kan u helpen bij de anvraag van uw NIE nummer, of bij het openen van een bankrekening die verplicht is.
Een  bankrekening is  verplicht  en noodzakelijk voor de verschillende betalingen, financiële verrichtingen en domiciliering van facturen die gebonden zijn aan de aangekochte  woning.

het kan uiteraard  eenvoudiger als u ,de  advocaat een wettelijk mandaat , of volmacht bezorgt
 door middel van een notariële akte. Deze volmacht of PODER , geeft de advocaat de machtiging tot de wettelijke controles van de volledige transactie.  De advocaat doet volledig onderzoek : Indien nodig gaat hij na of alle vroegere belastingen of schulden op uw eigendom afgelost zijn.
 De advocaat kan u ook vertegenwoordigen, en indien u niet aanwezig kan zijn , de akte van aankoop ondertekenen bij de notaris die belast is met de overdracht van de eigendomsbewijzen en de inschrijving hiervan in de officiële registers.

Na het verlijden van de akte ,  wordt het vastgoed ingeschreven in het kadaster en zal de authentieke akte (Escritura) geregistreerd worden. Hierna ontvangt u uw eigendomsakte.

Na  het ondertekenen van de acte , kan de advocaat zorgen voor permanente bankopdrachten zoals verzekeringen, accommodaties, water, elektriciteit en gemeenschappelijke kosten. Hij kan u een fiscale vertegenwoordiging verzekeren waaronder de betaling van de SUMA (belasting op het onroerend goed) en de RENTA (belastingen op de onroerende goederen van niet- residenten).